BISERICA ORTODOXA ROMANA

1. Parohia ortodoxă Sânpetru de Câmpie

Scurt istoric al Parohiei române ortodoxe din Sînpetru de Câmpie, județul Mureș
Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavriil” din parohia Sînpetru de Câmpie, Protopopiatul Luduș, Arhiepiscopia de Alba Iulia, a fost zidită între anii 1936-1943. Până la această dată a existat o biserică de lemn în cimitirul central al satului, cu hramul “Sf. Nicolae”, care a fost demolată în anul 1953.
Ctitorii bisericii sunt: P.C. Preot paroh Silviu R. Marian, Pogăcian Marțian ca prim- epitrop, Botezan Romul - casier și toți credincioșii parohiei. Planul a fost întocmit de arhitectul Saca Teodor din Aiud, care a dus până la bun sfârșit execuția lucrării.
Biserica este zidită din căramidă pe fundație de beton, în formă de cruce, în stil bizantin și acoperită cu tablă zincată având bolta semi-circulară, lungimea interioară fiind de 19 m. Ca și compoziție arhitecturală, biserica este o combinație între Biserica Sf. Vasile din Roma și cea a Mănăstirii Curtea de Argeș. Iconostasul din lemn sculptat împodobit cu 31 icoane pictate pe pânză a fost executat de către pictorul Bucătaru Constantin din Sibiu și o parte adăugată de prof. Aurel Pop din Tîrgu Mureș.
Matricolele botezaților, cununaților și a celor decedați apar, încă din anul 1901. Arhiva datează însă din 1949. Preoții slujitori după matricole și tradiție au fost: Iosif Costin 1895-1906, Valer Rusu 1906-1934, Silviu R. Marian 1934-1948, Aurel Mara 1949-1957, Florea Justinian 1958-1975, Cerghizan Vasile1975-2015 și în prezent Belean Robert-Gelu începând cu 01. 10.2015.
După 50 de ani de la ridicarea bisericii, între anii 1993-1998 au fost efectuate lucrări de înfrumusețare a locașului de cult printre care și pictura din interior, executată de pictorul Valerian Diaconu în tehnica frescă. Lucrările exterioare au fost finalizate de Hede Ioan din Budești. De asemenea în curtea bisericii a fost ridicată o clopotniță cu schelet metalic, îmbrăcată în lemn, care ulterior a fost dotată cu două clopote. Sfințirea Bisericii și a clopotniței s-a făcut de către I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei în data de 25 octombrie 1998.

 

2. Parohia ortodoxă Sângeorgiu de Câmpie

Biserica ortodoxă Sângeorgiu de Câmpie